ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE PUF.EDU.VN

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Khi truy cập và sử dụng website puf.edu.vn, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng website.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Nội dung trên puf.edu.vn, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, logo và các tài liệu khác, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc khai thác nội dung này dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của puf.edu.vn.

3. Sử Dụng Website

Bạn chỉ được sử dụng puf.edu.vn cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng website để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, gây hại hoặc vi phạm quyền lợi của người khác.

4. Bình Luận Và Chia Sẻ

puf.edu.vn khuyến khích bạn tham gia bình luận và chia sẻ ý kiến trên website. Tuy nhiên, bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung mà mình đăng tải. Bạn không được đăng tải nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm, đe dọa, quấy rối hoặc gây hại cho người khác.

5. Liên Kết Đến Trang Web Khác

puf.edu.vn có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web này. Việc bạn truy cập các trang web này là rủi ro của riêng bạn.

6. Miễn Trừ Trách Nhiệm

puf.edu.vn cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin trên website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên website.

7. Thay Đổi Điều Khoản

puf.edu.vn có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật các thay đổi.

8. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên website.

Ngày Hiệu Lực: 13/07/2024