Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội tuyển dụng

PUF Hà Nội muốn tuyển một người phụ trách marketing và quan hệ đối ngoại để đảm nhiệm phần chiến lược truyền thông của Trung tâm. Ứng viên là người thông thạo tiếng Anh (biết tiếng Pháp nếu có thể) và quốc tịch Việt Nam, có khả năng xây dựng và quản lý kế hoạch makerting, xây dựng các tài liệu quảng bá, viết bài để đăng trên các phương tiện truyền thông và quản lý nội dung trang web. Bản mô tả chi tiết vị trí cần tuyển dụng ở trong file đính kèm.

Hồ sơ gồm CV và thư xin việc bằng tiếng Anh và tiếng Việt gửi về địa chỉ liên lạc của PUF Hà Nội.

Share: printer Print This Page | email Email This Page | Tweet This | Post on facebook
Bài này đã được đăng trong Actualités. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.